GALLERI    BOK/TEXTER    CV    KONTAKT    START   

Eva Skogar

Vad du ser
Ansikten och röster om flyktingskap
Intervju och teckningar Eva Skogar

VAD DU SER är en bok där Eva Skogar sammanställt sina tecknade porträtt av gömda flyktingar med ett starkt vittnesmål av deras läkare.
Boken utkom i samband med utställningen ”Jag ser, Du ser”
på ID:I galleri i Stockholm den 20 februari.
www.idigalleri.org/arkiv

"Det känns angeläget för mig att nå framförallt unga människor med tankar kring vår förmåga till empati – i ett försök att motverka de främlingsfientliga krafter som just nu tycks vinna terräng.
Porträtten av gömda flyktingar är utgångspunkt för samtal om
vad som händer i vår närhet och vad vi kan lära av historien.
   Vad är sanning?
   Vad är rättvisa?
   Hur ser vårt ansvar ut?
Var ska vi ställa dessa frågor om inte i skolan?
Bokens målgrupp är framförallt gymnasieelever. Religion, filosofi, samhällskunskap, historia, svenska, drama och bild kan ge möjlighet till fördjupning i ämnen, som har med människosyn
och mänskliga rättigheter att göra."


Ladda ner Appendix till boken här

Ytterligare tips till lärare kan laddas ner här.

item8a1a
item8a1a1

Projektet stöds av mångkulturkonsulenten, Konst- och kulturutveckling,
Västra Götalandsregionen.

Läs recension